Hoe ik de Simonton methode leerde kennen

Hallo, ik ben Jessica. Oorspronkelijk ben ik een Master in de Engelse taal- en letterkunde (be warned, dit is meteen mij excuus om mijn Nederlands met Engels te doorspekken).
Ik belandde op mijn 23ste op een Simonton week in Nederland waar ik de ‘leerstof’ tolkte van het Engels naar het Nederlands. Jarenlang deed ik dit één of twee maal per jaar. Ik kreeg de kans om zelf het programma te ondergaan en integreerde steeds meer onderdelen. Dit bracht zoveel mooie veranderingen in mijn leven teweeg, dat ik besloot om de opleiding tot Simonton Counselor te volgen bij Cornelia Kaspar, directeur van het
Simonton Center Europa. Momenteel ben ik gecertificeerd om met cliënten te werken en zit ik in de eindfase van de opleiding.

Mijn eigen leidraad volgen

Eén van de belangrijkste levenslessen voor mij, is dat er geen one size fits all bestaat. Lange tijd worstelde ik met het willen beantwoorden aan talloze maatschappelijke idealen en verwachtingen. Ik ging gebukt onder een soort interne prestatiedruk, met allerlei bijhorende lichamelijke klachten van dien.

Gelukkig kwam de Simonton methode op mijn pad, waarin ik werd aangemoedigd om te luisteren naar mijn innerlijke wijsheid. In plaats van te handelen vanuit hoe het ‘moet’ en ‘hoort’, maak ik steeds meer keuzes die bij mij passen; uiteindelijk is het mijn lichaam en mijn leven.

Ik geloof dat er geen betere expert bestaat dan ikzelf, om aan te voelen wat juist is voor mij. Net zoals jij volgens mij zélf de beste deskundige bent wat betreft jouw gezondheid en jouw leven.

Natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan om keuzes te maken die misschien ingaan tegen wat gangbaar is, verwacht wordt of geadviseerd wordt. Believe me, bij mij gaat dit soms ook nog met vallen en opstaan. En bij een ernstige ziekte zoals kanker, zijn er meestal net extra veel mensen (artsen, naasten, de nicht van de vriendin van je buurvrouw, …) die een mening hebben over wat jou als zieke te doen staat. Bovendien kan het ook een heel overweldigende en angstige tijd zijn, waardoor het moeilijk wordt om rustig en ontspannen beslissingen te nemen.

Het is mijn roeping om jou te helpen om in het geroezemoes van alle stemmen en meningen, jouw eigen behoeften en ideeën te ontdekken en goed voor jezelf te (laten) zorgen.

Je kan je goed voelen, ook als je ernstig ziek bent

“Onmogelijk!”, denk je misschien.

Ook ik stond sceptisch tegenover dit idee, een kankerdiagnose staat uiteraard op niemands verlanglijstje. Toch heb ik in de voorbije jaren meermaals versteld gestaan van alle mensen die ik geluk en betekenis zag vinden, terwijl ze ernstig ziek waren. De vele Simonton patiëntweken die ik bijwoonde, behoren tot de meest betekenisvolle en vreugdevolle weken van mijn leven. Ik was verbaasd om te merken hoe veel er gelachen wordt tijdens de Simonton therapie; omdat ik kanker altijd zag als bedreigend, zwart en gevaarlijk, dacht ik niet dat er zo veel ruimte kan zijn voor verbinding, plezier en genieten.

Contacteer me als je hulp zoekt om zelf ook op deze manier actief bij te dragen aan je herstel.